top of page

Etkinlik/Atölye

21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim (21st Century’s Design ARTscieNCE) 

TÜBİTAK 4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 

12-19 KASIM 2022

 • Neden 21. Yüzyıl Tasarımında Sanat ve Bilim (ARTscieNCE)?
  Doç. Dr. Hüda SAYIN YÜCEL

 • Yaratıcılık?
  Prof. Dr. Uğur SAK 

 • 21. Yüzyıl Tasarımında-Eğitiminde Neden Bilim ve Sanat’ın Bütünleşmesi Önemli?
  Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU

 • 21. Yüzyıl Tasarımında Özel Yeteneklilerde Sanat Eğitimin Önemi
  Prof. Dr. Serap EMİR

 • 21. Yüzyıl Becerileri Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları,
  Prof. Dr. İsmail KARAKAYA

 • “Kim Haklı?” Eleştirel Düşünme Eğitimi ve Atölye Çalışması 

      Doç. Dr. Hüda SAYIN YÜCEL

21. Yüzyıl Tasarımında Sanat ve Bilim (ARTscieNCE) Tübitak Projesine, Kim Haklı? ☺ Eleştirel Düşünme Eğitimi ve Atölye çalışmasında; katılımcılar etkinlik sonunda eleştirel düşünme becerileri kapsamında; etkili akıl yürütme, sistemli düşünme, yargılama ve karar verme, problem çözme ile ve sanat yoluyla eğitim yaklaşımda disiplinler arası etkileşim yöntem ve tekniklerin uygulanma örnekleri üzerinden kendi etkinlik planlarını hazırlayacaklardır.

 

 • Renk: Fizik & Matematik & Sanat Atölyesi (STEAM)

      Prof. Dr. Kemal YÜRÜMEZOĞLU ve Dr. Öğr. Üyesi (Emekli) Turan ENGİNOĞLU 

Atölye çalışması; fizik, matematik ve sanatın etkileşimi içinde, bilim ve sanatın renk öğretimini disiplinler arası ve aşamalı bir etkinlik zinciri içerisinde yapılandırmaktır. Bu bütünleşme fikri hem bilimsel olguyu daha kapsamlı ele almayı, hem de sanat yoluyla eğitim ile öğretmenlerin inovasyon ve yaratıcılık becerilerini desteklemeyi amaçlayan bir atölye çalışmasıdır.

 

 • “Yıldızları Düşünüyorum” Disiplinler arası Atölye Çalışması

        Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ

Bu atölye çalışmasında kısaca resim sanatı ile disiplinler arası öğrenme yöntemini kavrama, önemini fark etme ve uygulanması amaçlanmıştır. Eğitimde, kapsamlı düşüncelerin görselleştirilmesi, fikirlerin sözel yazılı ya da yazılı olmayan iletişim becerileri ile çeşitli biçim ve bağlamda (görsel) ifade edilmesi (iletişim becerileri), grupla etkin ve saygın bir şekilde çalışabilme becerisi sergilenmesi (iş birliği becerileri), ortak bir hedefi gerçekleştirmek için esnek ve istekli alıştırmalar (Uyum ve Esneklik) yapılacaktır.

 

 • Üst Düzey Düşünme Becerileri ile Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesi

       Doç. Dr. Ahmet BENZER

Bu etkinlik üst düzey düşünce becerileri ile okuduğunu anlama becerilerini geliştirme konusunda katılımcıların bilgi sahibi olmalarını sağlamak, okumanın bilişsel yönünü ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. PISA okuma alanı ve okuma düzeyleri konusunda öğretmen adaylarını bilgilendirmek ve örnek soru tiplerini sunmak, üst düzey düşünme becerileriyle okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlik hazırlamak amaçlanmıştır.

 

 • “Gizli Kahramanlar” Yaratıcı Düşünme Beceri Atölyesi

        Dr. Öğr. Üyesi Melodi ÖZYAPRAK FOSSA

Bu atölye çalışmasında; Yaratıcı düşünme yöntem ve teknikleri ile ilgili farkındalık oluşturma etkinliği amaçlanmıştır. Yaratıcı ürünün 4 boyutunu, Yaratıcı düşünme tekniklerini, Yaratıcılığın değerlendirilmesi, Yaratıcı düşünmeyi geliştirici yöntem ve teknikleri temel alarak disiplinler arası ünite planları gelişme ve Yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerileri (creativity and innovation) farkındalık yaratma gibi alt başlıklar üzerinden atölye çalışması şekillenmiştir.

 

 • Müzik Teknolojisi: Müzik Üretiminde Aranje, Kayıt, Mix ve Mastering Eğitimi ve Atölye Çalışması

       Dr. Öğr. Üyesi Bekir TANYERİ

Bu atölye çalışmasında katılımcılar, öncelikle müzik teknolojisinin altında yatan kavramları hakkında farkındalık oluşturmak bu etkinliğin temel amacıdır. Ayrıca, müzik dinleme ve performans deneyimlerinden yola çıkarak, 21. yüzyıl tasarımında sanat ve bilimin ortaklığında yaratıcılık, esneklik, girişimcilik ve sorumluluk gibi 21. yüzyıl becerilerin kazandırılmasına yönelik tasarlanmış bir etkinlik planlaması yapacaklardır. 

Müzik yazılımlarının ve müziğin mühendislik, bilim ve matematik ile entegre bir biçimde kullanımı üzerinden katılımcılara uygulamalar yaptırılacaktır.

 

 • Yeni Nesil Kitap Tasarım Eğitim ve Atölye Çalışması

       Prof. Dr. Ömer VARIŞLI

Geleceğin dijital tabanlı eğitim uygulamalarını tanıtmak, 21. yy. öğrenme becerilerine uygun içeriğinin ne olduğu, derste nasıl kullanılacağı ve nasıl hazırlanılacağı üzerinde durmaktır.  Ayrıca bu etkinlik kapsamında zengin içerikli kitaplar için grafik, resim, şekil hazırlama yöntemleri tasarlamak etkinliğin amacıdır. Etkinlik, dijital ve teknolojik araçlarla görseller üretme, sanatın dalı olan kitap resimleme yöntem ve tekniklerin çağımız uygulamaları ile yenilikçi, özgün ve etkin öğrenme tasarım prototip örneği oluşturulacaktır. Proje ARTScineNCE içinde bu atölye çalışmasında katılımcılar disiplinler arası akademisyen, grafikçi, illüstratör ve veteriner hekim rol model bir eğitmenden eğitim alacaklardır.

 

 • Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi ve Atölye Çalışması

       Dr. Zehra SAYIN

Bu atölye çalışmasında, disiplinler arası yaklaşımı (bilim, teknoloji, sanat, mühendislik, matematik ve tasarım), günlük yaşam inovatif çözümleri, tasarım odaklı düşünme becerisi ile problem çözme basamakları, inovasyon modeli olarak tasarım geliştirme yöntem ve tekniklerin kazanılması ve uygulanması üzerine etkinlikler yer alacaktır. Tasarım Odaklı Düşünme üzerinden katılımcılar eğitim ortamlarında kullanabilecekleri örnek etkinliklerini oluşturacaklardır.

 

 • Makerspace-Yaratıcı Sanat ve Tasarım Eğitimi ve Atölye Çalışması

      Doç. Dr. Hacı Mustafa AKKAYA

Bu atölyede, 21. yüzyıl becerilerinin öğrenilmesini destekleyen çeşitli malzeme, materyaller ile uygulama ve fiziksel proje tabanlı yaratıcı atölye ortamının da, gerçek yaşam sorunlarıyla bağlantı kurarak ve araştırarak, grup, takım veya bireysel öğrenim ortamları (iç mimari tasarımlar, peyzaj tasarımları) içinde etkinlik gerçekleştirilecektir. Proje ARTScineNCE içinde bu atölye çalışmasında katılımcılar disiplinler arası akademisyen, heykel sanatçısı, illüstratör ve  araştırmacı rol model bir eğitmenden eğitim alacaklardır. 

 • “Scenic Art (Realizasyon)” Atölye Çalışması

        Uzman Çağatay ÇUHADAR

Sanat yoluyla eğitim yaklaşımda, sanat ve sanatın diğer disiplinlerle (güzel sanatlar ve resim bilimi, tiyatro, sinema, sahne tasarımı, müze diaroma, simülasyon, bilgisayar teknolojisi ve görsel sunum teknikleri vb.) etkileşimlerini gösterme ve disiplinler arası etkileşim, yöntem ve tekniklerin uygulandığı bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir.


 

 • Dijital Çizim Uygulamalarıyla Sanatsal Düşünme ve Çoklu Medya Becerisi Eğitimi ve Atölye Çalışması

      Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip YÜCEL

Resim sanatını çağdaş, yenilikçi, özgün ve etkin bir öğrenme uygulaması dönüştürerek, dijital teknolojinin kullanımı, çoklu medya becerisi yöntem ve teknikleri, dijital sanat uygulamalarının sanatsal düşünme süreçlerin üzerinden oluşturulacak bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Proje ARTScineNCE içinde bu atölye çalışmasında katılımcılar disiplinler arası akademisyen, sanatçı ve  araştırmacı rol model bir eğitmenden eğitim alacaklardır. 

bottom of page