top of page

Başvuru Formu

“21. Yüzyılın Tasarımında Sanat & Bilim (ARTscieNCE)” Projesi  

Değerli öğretmenlerimiz;

Bu form TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Kapsamında hibe almaya hak kazanan ve  Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütülecek olan  “21. Yüzyılın Tasarımında Sanat & Bilim (Artscience)”  isimli projede eğitim almak isteyen katılımcıların belirlenmesi için oluşturulmuştur. (Proje ID: 122B306)

Bu projede, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerileri eğitimde, sanatın ve sanatın etkileşimde olduğu diğer alanlarda, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla tasarlanmış etkileşimli eğitimler planlanmıştır.

Proje  uzmanları  arasında Prof. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Uğur Sak, Dr. Öğretim Üyesi Sami Pektaş ve Dr. Derya Yüreğilli Göksu bulunmaktadır.

Proje eğitmenleri arasında Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu, Prof. Dr. Serap Emir, Prof. Dr. Ömer Varışlı, Prof. Dr. İsmail Karakaya, Doç. Dr. Ahmet Benzer, Doç. Dr. Ahmet Kurnaz,  Doç. Dr. H. Mustafa Akkaya,  Doç. Dr. Mehmet Ali Genç,  Dr. Öğr. Üyesi Melodi Özyaprak,  Dr. Öğr. Üyesi Şuayyip Yücel, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tanyeri, Emekli Dr. Öğr. Üyesi Turan Enginoğlu, Dr. Zehra Sayın ve Uzman Çağatay Çuhadar bulunmaktadır.

Proje  "12-19 Kasım 2022" tarihleri arasında yüz yüze Kırıkkale İli "Kırıkkale Merkez Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda" düzenlenecektir.

Projeye katılım ücretsizdir. Konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK bütçesinden karşılanacaktır. Katılımcılar görevli izinli sayılacaklardır. Projeye aile ile birlikte katılım kabul edilmemektedir. 

Projeye sadece Bilim ve Sanat Merkezlerinde KADROLU olarak görev yapan Sınıf Öğretmeni, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe, İlköğretim Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik ve Teknoloji Tasarım öğretmenleri başvurabilecektir.

 

Proje katılımcıların yanlarında diz üstü bilgisayar, tablet veya grafik tablet getirmeleri, proje etkinliklerinin sağlıklı olarak yürütülmesi açısından önem arz etmektedir.

Formu doldurup göndermiş olmanız katılımı onaylamanız anlamına gelmektedir. Sağlık vb...tarzı olağanüstü bir durum olmadıkça keyfi karar değişimleri proje ekibini zora sokacağından dolayı, lütfen kesin karar vererek formu doldurunuz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


Proje ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için "artscience21design.com" web adresini ziyaret edebilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi:
23 Eylül Cuma 2022

Katılımcı ilan tarihi: 
28 Eylül Çarşamba 2022

İletişim:
Dr. Öğr. Üyesi Hüda SAYIN YÜCEL
Proje Yürütücüsü
Kırıkkale Üniversitesi

artscience.21.c.design@gmail.com

bottom of page