top of page

Proje Amacı ve Kapsamı

TÜBİTAK 4005- Bilim ve Toplum-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destek programı kapsamında 21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim ( ARTscieNCE 21st Century’s Design) projesi; Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin 21.yüzyıl becerileri eğitimde, sanatın ve sanatın etkileşimde olduğu diğer alanlarda, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısıyla tasarlanmış etkileşimli eğitimler içermektedir.

 

Geleceğin insanı olabilmek için bilgi yönetimi, soyut akıl yürütme ve kişisel hizmetler (yaşam ve kariyer becerileri) gibi yeterliliklerin önemi artmaktadır. İş dünyası, sanat ve bilimde yeni görsellik algısının oluştuğu ve disiplinler arası sınırların ortadan kalktığı görülmektedir. “Yıldızlararası” filminde bilimsel olguların sanatla anlatılması ve “Tatlı Su” ve “Yedinci Kıta” İstanbul Sanat Bienal’lerinde bilim insanların çizimlerinin sergilenmesi bunun işaretleridir. Çağımız beceri ve yeterliliklerin değerli olduğu bir yüzyıldır. Bu bağlamda sanat yoluyla eğitim, sanatın doğasından dolayı; diğer disiplinlerle etkileşimi, özgün ve yenilikçi bakış açısı, sınırsız yaratıcılık, duyarlılık, estetik beğeni, sürdürebilirlik ve sanatsal düşünme esnekliği öğretmenleri ve dolayısıyla üstün/özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde daha da önem kazanmıştır.

 

Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerini sanat ve sanatın diğer disiplinlerle etkileşimleri yoluyla 21. yüzyıl becerilerinin farkındalık oluşturulması ve gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda planlanan sanat yoluyla 21.yüzyıl becerileri eğitimi, sanat ve bilimin temel aldığı yaratıcılık, öz yönetim, yenilikçilik, iletişim, ifade ve özgünlük ve yenilikçilik ile ilişkilendirilerek, etkinlikler, uygulamalar ve değerlendirme süreçleri planlanmıştır. 

 

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir.

  • Bilim ve sanat merkezi öğretmenlerin yenilikçi sanat yoluyla eğitim yaklaşımı ile 21.yüzyıl becerilerin (P21, 2009) ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek.

  • 21.yüzyıl becerilerin sanat yoluyla eğitim ve öğretimine yönelik etkinliklerde, öğretmenlerin grup çalışmalarına sevk ederek, onların sosyal becerilerinin, iletişim kurma ve işbirliği yapma becerilerinin gelişimini desteklemek.

  • Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak ve bilim, teknoloji, sanat, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak ve bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve sanat yoluyla yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmıştır.

  

21.Yüzyıl Tasarımında Sanat & Bilim proje öğretmen eğitimi 12-19 Kasım 2022 tarihlerinde yüz yüze Kırıkkale ilinde gerçekleşecektir. Proje hedef kitlesi olarak Bilim ve sanat merkezinde aktif olarak ders giren Sınıf Öğretmeni, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik ve Teknoloji Tasarım öğretmenlerinden üçer kişi (n=24) oluşturacaktır.  Ayrıca yedek katılımcı (n=12) adayları da belirlenecektir. 

bottom of page